ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

📣 ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

สำหรับย่านแจ้งวัฒนะในวันนี้ คงไม่ต้องพูดถึง

เรื่องอดีตที่ผ่านมา เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนา

ในด้านต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จากชานเมืองที่ไร้

ซึ่งความเป็นชุมชน กลับกลายเป็น “ทำเลทอง” ที่

เป็นที่ต้องการของใครหลายคน ไปดูกันว่า ย่าน

แจ้งวัฒนะในปัจจุบัน เป็นอย่างไร และในอนาคต

จะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดบ้าง

📮แจ้งวัฒนะในปัจจุบัน

ไม่ว่าในอดีตแจ้งวัฒนะจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่

สำหรับปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในย่านฮอต

ฮิตที่สุดของกรุงเทพฯนนทบุรี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ช่วงทางแยกปากเกร็ดสี่แยกคลองประปา ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นไข่แดงของ ย่านแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ซึ่งที่นี่มีทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ศูนย์การแสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี พร้อมด้วย

ชุมชนขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองทองธานี

และเป็นพิกัดที่กำลังบูมที่สุด อีกทั้งยังมีโอกาส

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปได้อีกไกลในอนาคต

ด้วย

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

หากจะกล่าวว่าพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซาแจ้งวัฒนะ และโดยรอบศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ รวมถึงพื้นที่ในโครงการเมืองทองธานี

เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จัก ในแง่

ความเป็นย่านแหล่งงานขนาดใหญ่ ย่านพาณิชย์

และที่อยู่อาศัย ก็คงจะไม่ผิดนัก

ในส่วนของพัฒนาที่เกิดขึ้นสำหรับปัจจุบัน เรื่อง

รถไฟฟ้าสายสีชมพู แครายมีนบุรี ก็คือเส้นหลัก

สำหรับแจ้งวัฒนะ โดยจะมีจุดจอดสถานีตั้งอยู่

บนถนนแจ้งวัฒนะหลายสถานี และผ่านในหลาย

พื้นที่ของถนนสายนี้อีกด้วย ทำให้บริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายราย รีบปักธง

จับจองเพื่อเปิดตลาดคอนโดมิเนียมมากขึ้น

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

จากเดิมที่เราเห็น โครงการคอนโดมิเนียมย่าน

แจ้งวัฒนะ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะ

โครงการเมืองทองธานี ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุก

โครงการของคอนโดมีเนียมก็ตาม และก็ไม่ใช่

ทุกโครงการจะประสบความสำเร็จ เพราะคอนโด

ที่เปิดขายในราคาสูง ก็มักจะไม่ได้รับการตอบรับ

จากผู้คนในย่านนี้จนต้องยกเลิกโครงการและคืน

เงินไปตราบใดที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าคนก็ยังเดินทาง

ด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถสาธารณะ และทุก

อย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อมีโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีชมพูเกิดขึ้น นั่นก็คือ จุดเปลี่ยน ของการเลือกที่

อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ของแจ้งวัฒนะ

นั่นเอง

แน่นอนว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย

มีนบุรี ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2564 ตามแผน

พัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดียว ซึ่งมีจุดต้นทาง

เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการ

นนทบุรี ที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วนั้น ก็ได้สร้าง

ความคึกคักให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผู้

ต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ใน

ย่านแจ้งวัฒนะเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

📮แจ้งวัฒนะในอนาคต

ในอนาคตของย่านนี้แน่นอนว่ามีจุดเด่นเรื่องการ

พัฒนาโครงการรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก

สายสีชมพู จะมีการพัฒนาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสาย

สีน้ำตาล แครายลำสาลี ที่สถานีนี้ด้วย ซึ่งจะวิ่ง

มุ่งหน้าไปทางติวานนท์ เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่าน

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า

สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ที่ทางแยกหลักสี่ เชื่อม

ต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว

หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่สถานีวงเวียนหลักสี่

ตลอดแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามถนนรามอินทรา

ผ่านทางพิเศษฉลองรัชบริเวณแยกวัชรพล จนถึง

ทางแยกเมืองมีนแล้ววิ่งเข้าสู่เขตมีนบุรีตาม

ลำดับ ไปตามถนนแนวสีหบุรานุกิจ จนถึงสะพาน

ข้ามคลองสามวา แล้วเลี้ยวขวาเข้าคลองแสน

แสบ ข้ามถนนรามคำแหงสุขาภิบาล 3 สิ้นสุด

สถานีปลายทางที่แยกรามคำแหงร่มเกล้า ซึ่งจุด

นี้เองจะเป็นจุดที่สถานีเชื่อมต่อกับสายสีส้ม

ศูนย์วัฒนธรรม- มีนบุรี

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของ

แจ้งวัฒนะ ที่ถึงแม้ว่าโครงการรถไฟฟ้าจะยังไม่

แล้วเสร็จดี แต่ทุกคืนที่ล้วนถูกจับจองและพัฒนา

เป็นโครงการพาณิชย์ ทั้งอสังหาริมทรัพย์

สำนักงาน และศูนย์การค้า รวมไปถึงโครงการที่

อยู่อาศัยในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย ตามแนว

เส้นรถไฟฟ้า จนทำให้แจ้งวัฒนะใกล้เป็นขุมทอง

ของนักลงทุน และเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการ

อยู่อาศัยของผู้คนอีกด้วย

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

📣 การเติบโตของ “เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ” ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

เมื่อพูดถึงการเดินทางไปยังเมืองทองหรือ

แจ้งวัฒนะ ในสมัยอดีต ก็คงเป็นเรื่องยากและไม่

น่าอภิรมย์สำหรับใครหลายๆ คน เพราะนอกจาก

Landmark ดังกล่าว จะอยู่ชานเมืองแล้ว ยังเดิน

ทางได้ยากลำบาก เนื่องจากไม่ค่อยมีระบบการ

เดินรถขนส่ง ไม่มีรถไฟฟ้า ไม่มี MRT สายรถเมล์

น้อยสุด แค่พูดถึงเรื่องการเดินทาง หรือยาน

พาหนะที่จะใช้สำหรับไปยังเมืองทองแจ้งวัฒนะก็

เป็นเรื่องยากเย็นแล้ว หลายคนถึงขั้นที่บอกว่าถ้า

หากไม่มีธุระจำเป็น ก็คงไม่ได้ย่างกรายไป

เมืองทองหรือแจ้งวัฒนะโดยเด็ดขาด ทำให้ตน

ดังกล่าว กลายเป็นเรื่องสะดวกของคนมีรถส่วน

ตัวเท่านั้น

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

แต่สำหรับปัจจุบัน เราคงต้องมาย้อนมอง

เมืองทองแจ้งวัฒนะ” กันใหม่ เพราะนอกจาก

การขยายตัวของการคมนาคม หรือพูดง่ายๆ ว่า

เมื่อมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายมาถึงแจ้งวัฒนะ ก็

สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวข้างต้นไปจนหมดสิ้น

ไม่เพียงเท่านั้น แถบนี้ยังมีการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ ตามมาอีกมากมาย กระทั่งทำให้ราคา

ที่ดิน ถีบตัวขึ้นสูงขึ้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ดังนั้น

สำหรับใครที่กำลังมองหาทำเลลงทุน เมืองทอง

แจ้งวัฒนะ ก็เป็นทำเลที่คุณไม่ควรมองข้าม ไปดู

กันว่าเพราะอะไร

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

📮การเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสาย

สีชมพู ซึ่งยิงยาวตลอดเส้นแจ้งวัฒนะ และ

นอกจากนี้แล้วยังจะมีการพัฒนาการเดินทางทาง

เรือและทางอากาศในแถบนี้ให้คล่องตัวมากยิ่ง

ขึ้นในอนาคต

📮ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และศูนย์

รวมความบันเทิง กิน ช้อป เดินเที่ยว ครบจบที่

แจ้งวัฒนะ

📮นอกจากจะเป็นศูนย์กลางราชการ ยังมีบริษัท

ทั้งเล็กและใหญ่ขยายกิจการเปิดการลงทุน

ทำให้เกิด Office building แถบนี้มากขึ้น

เพียงเหตุผล 3 ข้อหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย

สำคัญ ของการลงทุนและการมองหาที่อยู่อาศัย

ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในส่วนของอุปสงค์

อุปทาน แทบไม่ต้องสงสัยว่าทำไมราคาที่ดินถึง

พุ่งสูง ดังนั้นการลงทุนในแถบนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่า

จับตามอง แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดไหนคือจุดที่

ควรลงทุน เมื่อถนนแจ้งวัฒนะก็ยาวไปถึงนนทบุรี

ไปดูคำตอบกันเลย

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

👇ชี้เป้า แลนด์มาร์ค สำคัญในการลงทุน”แจ้งวัฒนะ

🏠 รอบเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และโซนเมืองทอง

ธานี เป็นที่ทราบกันดีว่าถนนแจ้งวัฒนะ และถนน

แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เริ่มตั้งแต่บริเวณสถานีวัด

พระศรีมหาธาตุ ยาวไปสิ้นสุดที่แยกปากเกร็ด

รวมกันประมาณ 11 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละจุดจะมี

ความแตกต่างและมีศักยภาพที่แตกต่างกันออก

ไป ดังนั้นบริเวณรอบศูนย์ราชการจึงไม่เหมาะที่

จะลงทุน เนื่องจากไม่สามารถสร้างตึกสูงได้

เพราะอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองจนเกินไป แต่

โซนที่ห่างออกมาอีกอย่าง รอบเซ็นทรัล

แจ้งวัฒนะ และโซนเมืองทองธานี เป็นจุดที่เหมาะ

สำหรับการสร้างตึกสูง ทำเลบริเวณนี้ จึงสามารถ

ตีกรอบล้อมสี่เหลี่ยม สำหรับการลงทุนก็ถือได้ว่า

เป็นสิ่งที่เหมาะมาก

🏠 ปากเกร็ด นนทบุรี

แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่รวมไปด้วยศูนย์กลางราชการ

และไม่เหมาะสำหรับการสร้างตึกสูงอย่างที่ได้

กล่าวไป แต่ก็ยังไม่ควรทิ้ง ก็อย่างไรก็ตาม

สำหรับผู้ประกอบการ sme หรือการทำธุรกิจ

ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง ก็ยังคงสามารถ

เล็งพื้นที่บริเวณนี้ สำหรับการเปิดร้าน หรือการ

ทำธุรกิจได้อยู่นั่นเอง

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

📣 ไปอยู่ “แจ้งวัฒนะ” ดีไหม?

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยประเภท

คอนโด ยังคงเติบโตและมีความต้องการสูง ถึง

แม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะประสบกับปัญหาโรคระบาด

อย่าง covid-19 ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์เริ่มจะ

คลี่คลายบ้าง ทำให้หลายคนเริ่มขยับขยาย

เคลื่อนไหวอะไรต่างๆ กันได้อีกครั้ง รวมไปถึง

การเริ่มมองหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งมั้ย

หรือซื้อเพิ่มเติม อย่างการมองหาคอนโดมิเนียม

ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอยู่

นั่นเอง

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

แจ้งวัฒนะ” หรือ “คอนโดแจ้งวัฒนะ” ยังคงเป็น

คำค้นหา ที่พบเห็นได้เป็นอย่างมากใน search

engine อย่าง Google ซึ่งวันนี้การพัฒนาของ

แจ้งวัฒนะ คงเป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่ต้องพูดถึง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายและ

คล่องตัวมากขึ้น โดยการใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อ

ขยายสายสีชมพูที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสาย

ต่างๆ ได้อีกมากมาย หรือการเดินทางโดยการ

ใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้

ถนนมากขึ้น แต่สิ่งที่จะพาไปดูวันนี้ คือ อุปทาน

สะสมคอนโดบนแจ้งวัฒนะ หรือจำนวนโครงการ

คอนโดต่างๆ บนถนนแจ้งวัฒนะ นั่นเอง

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

Q: คอนโดแจ้งวัฒนะ มีมากน้อยแค่ไหน?

A: การเติบโตของคอนโดบนถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง

ปัจจุบันถือเป็นทำเลทอง เดิม สร้างเสร็จอยู่ที่

12,109 unit และมีคอนโดที่กำลังก่อสร้างและมี

การเปิดตัวในช่วงปี 2018-2019 ที่ผ่านมา เพิ่ม

เติมอยู่ที่ 1,734 unit ทำให้ในปัจจุบัน และ คาด

การณ์ในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีคอนโด

พร้อมให้อยู่ประมาณ 15K unit เมื่อเทียบกับผู้ที่

เข้ามาทำงานในทำเลแจ้งวัฒนะ จะเห็นได้ว่า ยัง

มีจำนวน unit ที่พร้อมจะซัพพอร์ตผู้อยู่อาศัยค่อน

ข้างจำกัด ดังนั้นหมายความว่า มีโอกาสอีกสูงที่

จะสามารถขยายโครงการต่างๆในแถบนี้เพิ่ม

มากขึ้นและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

Q : ราคาคอนโดแจ้งวัฒนะน่าสนใจแค่ไหน?

A : เมื่อพูดถึงราคาคอนโด จากการสำรวจ ราคา

คอนโดแจ้งวัฒนะ พบว่ามีอัตราราคาคอนโดเพิ่ม

ขึ้นปีละ 5.7% ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า

หากรวมราคาขายทั้งหมดแล้วเฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 96,000 บาท/ตารางเมตร

(2019 : 75,000 บาท/ ตรม.) ซึ่งเป็นอัตราการ

เติบโตแบบคงที่

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

Q : ปล่อยเช่าคุ้มไหม?

A : ใครที่กำลังมองหาคอนโดที่จะซื้อเพื่อการ

ลงทุน เช่นการปล่อยเช่า หากมองในแง่ศักยภาพ

ของแจ้งวัฒนะแล้ว สำหรับค่าเช่าของกลุ่ม

คอนโดเดิมที่สร้างแล้วเสร็จ จะมีค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่

336 บาท/ตรม. ซึ่งผลตอบแทนของการลงทุน

เพื่อการปล่อยเช่านั้น สูงประมาณ 5% ต่อปี

ดังนั้นใครที่กำลังมองหาคอนโด ย่านแจ้งวัฒนะ

ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัย เพื่อขาย หรือปล่อยเช่า ก็

ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา เพราะเมื่อมอง การ

พัฒนาโดยรอบ และการเติบโตในย่านแจ้งวัฒนะ

แล้ว ก็ไม่เสียชื่อความเป็นพื้นที่ทำเลทองหรือ

CBD แห่งใหม่ ที่อะไรๆ ก็ดูเหมือนจะดูดีไปเสีย

ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่

สะดวกมากขึ้น หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทาง

ด้านความบันเทิงและการดำรงชีพ ที่ตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้มากขึ้นนั่นเอง