ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

📣 ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

สำหรับย่านแจ้งวัฒนะในวันนี้ คงไม่ต้องพูดถึง

เรื่องอดีตที่ผ่านมา เพราะในปัจจุบันมีการพัฒนา

ในด้านต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จากชานเมืองที่ไร้

ซึ่งความเป็นชุมชน กลับกลายเป็น “ทำเลทอง” ที่

เป็นที่ต้องการของใครหลายคน ไปดูกันว่า ย่าน

แจ้งวัฒนะในปัจจุบัน เป็นอย่างไร และในอนาคต

จะมีการพัฒนาไปในทิศทางใดบ้าง

📮แจ้งวัฒนะในปัจจุบัน

ไม่ว่าในอดีตแจ้งวัฒนะจะเป็นอย่างไรก็ตาม แต่

สำหรับปัจจุบันนี้ เรียกได้ว่านี่คือหนึ่งในย่านฮอต

ฮิตที่สุดของกรุงเทพฯนนทบุรี โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง ช่วงทางแยกปากเกร็ดสี่แยกคลองประปา ซึ่ง

ถือได้ว่าเป็นไข่แดงของ ย่านแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

ซึ่งที่นี่มีทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

และศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ศูนย์การแสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี พร้อมด้วย

ชุมชนขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองทองธานี

และเป็นพิกัดที่กำลังบูมที่สุด อีกทั้งยังมีโอกาส

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปได้อีกไกลในอนาคต

ด้วย

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

หากจะกล่าวว่าพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าเซ็นทรัล

พลาซาแจ้งวัฒนะ และโดยรอบศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ รวมถึงพื้นที่ในโครงการเมืองทองธานี

เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่น และเป็นที่รู้จัก ในแง่

ความเป็นย่านแหล่งงานขนาดใหญ่ ย่านพาณิชย์

และที่อยู่อาศัย ก็คงจะไม่ผิดนัก

ในส่วนของพัฒนาที่เกิดขึ้นสำหรับปัจจุบัน เรื่อง

รถไฟฟ้าสายสีชมพู แครายมีนบุรี ก็คือเส้นหลัก

สำหรับแจ้งวัฒนะ โดยจะมีจุดจอดสถานีตั้งอยู่

บนถนนแจ้งวัฒนะหลายสถานี และผ่านในหลาย

พื้นที่ของถนนสายนี้อีกด้วย ทำให้บริษัทพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายราย รีบปักธง

จับจองเพื่อเปิดตลาดคอนโดมิเนียมมากขึ้น

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

จากเดิมที่เราเห็น โครงการคอนโดมิเนียมย่าน

แจ้งวัฒนะ ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะ

โครงการเมืองทองธานี ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทุก

โครงการของคอนโดมีเนียมก็ตาม และก็ไม่ใช่

ทุกโครงการจะประสบความสำเร็จ เพราะคอนโด

ที่เปิดขายในราคาสูง ก็มักจะไม่ได้รับการตอบรับ

จากผู้คนในย่านนี้จนต้องยกเลิกโครงการและคืน

เงินไปตราบใดที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าคนก็ยังเดินทาง

ด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถสาธารณะ และทุก

อย่างก็เปลี่ยนไป เมื่อมีโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีชมพูเกิดขึ้น นั่นก็คือ จุดเปลี่ยน ของการเลือกที่

อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ของแจ้งวัฒนะ

นั่นเอง

แน่นอนว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู แคราย

มีนบุรี ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2564 ตามแผน

พัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางเดียว ซึ่งมีจุดต้นทาง

เชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่สถานีศูนย์ราชการ

นนทบุรี ที่ได้เปิดให้บริการไปแล้วนั้น ก็ได้สร้าง

ความคึกคักให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และผู้

ต้องการที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ใน

ย่านแจ้งวัฒนะเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันและอนาคตของย่านแจ้งวัฒนะ

📮แจ้งวัฒนะในอนาคต

ในอนาคตของย่านนี้แน่นอนว่ามีจุดเด่นเรื่องการ

พัฒนาโครงการรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาก

สายสีชมพู จะมีการพัฒนาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสาย

สีน้ำตาล แครายลำสาลี ที่สถานีนี้ด้วย ซึ่งจะวิ่ง

มุ่งหน้าไปทางติวานนท์ เข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ผ่าน

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ และเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า

สายสีแดง บางซื่อ-รังสิต ที่ทางแยกหลักสี่ เชื่อม

ต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายสีเขียว

หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ที่สถานีวงเวียนหลักสี่

ตลอดแนวเส้นทางจะวิ่งไปตามถนนรามอินทรา

ผ่านทางพิเศษฉลองรัชบริเวณแยกวัชรพล จนถึง

ทางแยกเมืองมีนแล้ววิ่งเข้าสู่เขตมีนบุรีตาม

ลำดับ ไปตามถนนแนวสีหบุรานุกิจ จนถึงสะพาน

ข้ามคลองสามวา แล้วเลี้ยวขวาเข้าคลองแสน

แสบ ข้ามถนนรามคำแหงสุขาภิบาล 3 สิ้นสุด

สถานีปลายทางที่แยกรามคำแหงร่มเกล้า ซึ่งจุด

นี้เองจะเป็นจุดที่สถานีเชื่อมต่อกับสายสีส้ม

ศูนย์วัฒนธรรม- มีนบุรี

จะเห็นได้ว่า ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของ

แจ้งวัฒนะ ที่ถึงแม้ว่าโครงการรถไฟฟ้าจะยังไม่

แล้วเสร็จดี แต่ทุกคืนที่ล้วนถูกจับจองและพัฒนา

เป็นโครงการพาณิชย์ ทั้งอสังหาริมทรัพย์

สำนักงาน และศูนย์การค้า รวมไปถึงโครงการที่

อยู่อาศัยในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย ตามแนว

เส้นรถไฟฟ้า จนทำให้แจ้งวัฒนะใกล้เป็นขุมทอง

ของนักลงทุน และเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการ

อยู่อาศัยของผู้คนอีกด้วย

admin

Recent Posts

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

🔰 "หลักสี่" มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ ขึ้นชื่อว่า "หลักสี่" เรียกว่าเป็นคำพูดที่หลายคน หยิบยกเอามาแซวกันเป็นที่สนุกสนาน ถึงเรื่อง ของอายุ สำหรับคนที่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยใกล้เลข 4… Read More

52 years ago

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง 🛒เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง พูดถึง Shopping Complex ที่มีขนาดใหญ่ และ มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ กรุงเทพฯ… Read More

52 years ago

ชี้เป้า ที่เที่ยว ร้านอาหาร พิกัดดอนเมือง

ชี้เป้า ที่เที่ยว ร้านอาหาร พิกัดดอนเมือง ❤ ชี้เป้า ที่เที่ยว ร้านอาหาร พิกัดดอนเมือง ไม่ว่าฝนจะตก แดดจะออก อากาศจะร้อนหรือ หนาว กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้อง โดยเฉพาะ… Read More

52 years ago

แนะนำโรงแรมราคาประหยัด ย่านสนามบินดอนเมือง

แนะนำโรงแรมราคาประหยัด ย่านสนามบินดอนเมือง 📣 แนะนำโรงแรมราคาประหยัด ย่านสนามบินดอนเมือง เรียกว่าซบเซาไปพักใหญ่ สำหรับสนามบิน ดอนเมือง ซึ่งต้องเจอกับภาวะวิกฤต สถานการณ์ covid 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคน ทั่วประเทศ และยิ่งไปกว่านั้น… Read More

52 years ago

3 ร้านอาหารริมน้ำ นนทบุรี พิกัดปากเกร็ด อาหารเด่นเน้นวิวสวย จนต้องลอง

3 ร้านอาหารริมน้ำ นนทบุรี พิกัดปากเกร็ด อาหารเด่นเน้นวิวสวย จนต้องลอง 📣 3 ร้านอาหารริมน้ำ นนทบุรี พิกัดปากเกร็ด อาหารเด่นเน้นวิวสวย จนต้องลอง คิดจะพักคิดถึงปากเกร็ด เพราะที่นี่เป็นสถานที่… Read More

52 years ago

คัดมาให้แล้ว 3 คาเฟ่ ปากเกร็ด นนทบุรี บรรยากาศดีถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปัง

คัดมาให้แล้ว 3 คาเฟ่ ปากเกร็ด-นนทบุรี บรรยากาศดีถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปัง 📣คัดมาให้แล้ว 3 คาเฟ่ ปากเกร็ด-นนทบุรี บรรยากาศดีถ่ายรูปมุมไหนก็เป๊ะปัง คัดมาให้แล้ว 3 Cafe ปากเกร็ด นนทบุรี… Read More

52 years ago