การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

📣 การเติบโตของ “เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ” ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

เมื่อพูดถึงการเดินทางไปยังเมืองทองหรือ

แจ้งวัฒนะ ในสมัยอดีต ก็คงเป็นเรื่องยากและไม่

น่าอภิรมย์สำหรับใครหลายๆ คน เพราะนอกจาก

Landmark ดังกล่าว จะอยู่ชานเมืองแล้ว ยังเดิน

ทางได้ยากลำบาก เนื่องจากไม่ค่อยมีระบบการ

เดินรถขนส่ง ไม่มีรถไฟฟ้า ไม่มี MRT สายรถเมล์

น้อยสุด แค่พูดถึงเรื่องการเดินทาง หรือยาน

พาหนะที่จะใช้สำหรับไปยังเมืองทองแจ้งวัฒนะก็

เป็นเรื่องยากเย็นแล้ว หลายคนถึงขั้นที่บอกว่าถ้า

หากไม่มีธุระจำเป็น ก็คงไม่ได้ย่างกรายไป

เมืองทองหรือแจ้งวัฒนะโดยเด็ดขาด ทำให้ตน

ดังกล่าว กลายเป็นเรื่องสะดวกของคนมีรถส่วน

ตัวเท่านั้น

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

แต่สำหรับปัจจุบัน เราคงต้องมาย้อนมอง

เมืองทองแจ้งวัฒนะ” กันใหม่ เพราะนอกจาก

การขยายตัวของการคมนาคม หรือพูดง่ายๆ ว่า

เมื่อมีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายมาถึงแจ้งวัฒนะ ก็

สามารถขจัดปัญหาดังกล่าวข้างต้นไปจนหมดสิ้น

ไม่เพียงเท่านั้น แถบนี้ยังมีการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ ตามมาอีกมากมาย กระทั่งทำให้ราคา

ที่ดิน ถีบตัวขึ้นสูงขึ้นได้อย่างน่าเหลือเชื่อ ดังนั้น

สำหรับใครที่กำลังมองหาทำเลลงทุน เมืองทอง

แจ้งวัฒนะ ก็เป็นทำเลที่คุณไม่ควรมองข้าม ไปดู

กันว่าเพราะอะไร

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

📮การเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าสาย

สีชมพู ซึ่งยิงยาวตลอดเส้นแจ้งวัฒนะ และ

นอกจากนี้แล้วยังจะมีการพัฒนาการเดินทางทาง

เรือและทางอากาศในแถบนี้ให้คล่องตัวมากยิ่ง

ขึ้นในอนาคต

📮ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และศูนย์

รวมความบันเทิง กิน ช้อป เดินเที่ยว ครบจบที่

แจ้งวัฒนะ

📮นอกจากจะเป็นศูนย์กลางราชการ ยังมีบริษัท

ทั้งเล็กและใหญ่ขยายกิจการเปิดการลงทุน

ทำให้เกิด Office building แถบนี้มากขึ้น

เพียงเหตุผล 3 ข้อหลัก ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัย

สำคัญ ของการลงทุนและการมองหาที่อยู่อาศัย

ก็สามารถตอบโจทย์ได้ในส่วนของอุปสงค์

อุปทาน แทบไม่ต้องสงสัยว่าทำไมราคาที่ดินถึง

พุ่งสูง ดังนั้นการลงทุนในแถบนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่า

จับตามอง แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจุดไหนคือจุดที่

ควรลงทุน เมื่อถนนแจ้งวัฒนะก็ยาวไปถึงนนทบุรี

ไปดูคำตอบกันเลย

การเติบโตของ เมืองทอง-แจ้งวัฒนะ ดินแดนที่ไม่ควรมองข้ามอีกต่อไป

👇ชี้เป้า แลนด์มาร์ค สำคัญในการลงทุน”แจ้งวัฒนะ

🏠 รอบเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และโซนเมืองทอง

ธานี เป็นที่ทราบกันดีว่าถนนแจ้งวัฒนะ และถนน

แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด เริ่มตั้งแต่บริเวณสถานีวัด

พระศรีมหาธาตุ ยาวไปสิ้นสุดที่แยกปากเกร็ด

รวมกันประมาณ 11 กิโลเมตร ซึ่งแต่ละจุดจะมี

ความแตกต่างและมีศักยภาพที่แตกต่างกันออก

ไป ดังนั้นบริเวณรอบศูนย์ราชการจึงไม่เหมาะที่

จะลงทุน เนื่องจากไม่สามารถสร้างตึกสูงได้

เพราะอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองจนเกินไป แต่

โซนที่ห่างออกมาอีกอย่าง รอบเซ็นทรัล

แจ้งวัฒนะ และโซนเมืองทองธานี เป็นจุดที่เหมาะ

สำหรับการสร้างตึกสูง ทำเลบริเวณนี้ จึงสามารถ

ตีกรอบล้อมสี่เหลี่ยม สำหรับการลงทุนก็ถือได้ว่า

เป็นสิ่งที่เหมาะมาก

🏠 ปากเกร็ด นนทบุรี

แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่รวมไปด้วยศูนย์กลางราชการ

และไม่เหมาะสำหรับการสร้างตึกสูงอย่างที่ได้

กล่าวไป แต่ก็ยังไม่ควรทิ้ง ก็อย่างไรก็ตาม

สำหรับผู้ประกอบการ sme หรือการทำธุรกิจ

ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดกลาง ก็ยังคงสามารถ

เล็งพื้นที่บริเวณนี้ สำหรับการเปิดร้าน หรือการ

ทำธุรกิจได้อยู่นั่นเอง