หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

🔰 “หลักสี่” มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

ขึ้นชื่อว่า “หลักสี่” เรียกว่าเป็นคำพูดที่หลายคน

หยิบยกเอามาแซวกันเป็นที่สนุกสนาน ถึงเรื่อง

ของอายุ สำหรับคนที่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยใกล้เลข 4

และเป็นสิ่งที่เราน่าจะชินกันเสียแล้ว แต่เมื่อพูด

ถึงหลักสี่ เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีที่มาที่ไป

อย่างไร เพราะสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ ย่าน

หลักสี่ก็เป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญของ

กรุงเทพฯไว้มากมาย ดังนั้นวันนี้ เราไปดูกันดี

กว่าว่า หลักสี่ มีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

ที่มาของชื่อเขตหลักสี่

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว เป็นยุคสมัยที่มีการขุดคลองต่างๆ

มากมาย เพื่อใช้เป็นทางลัดหรือทางเชื่อมสู่

จังหวัดต่างๆที่อยู่รอบนอกของพระนคร โดยจะมี

การกำหนดหลักเพื่อบอกระยะทางของคลองที่ขุด

ทุกระยะ 100 เส้น และหนึ่งในคลองเหล่านั้นก็คือ

คลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นคลองสำหรับเชื่อม

ไปยังอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยชุมชนที่ตั้งอยู่ในแถบนั้น อยู่ใน

ระยะที่ 4 จึงมีชื่อเรียกว่าบ้านหลักสี่ นั่นเอง โดย

คำว่าหลักสี่ ยังถูกนำมาใช้ในการเรียกสถานที่

อื่นๆในบริเวณนั้นหรือในเขตนั้น เช่น วัดหลักสี่

ทางแยกหลักสี่ หรือสถานีรถไฟหลักสี่ เป็นต้น

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

การคมนาคม

ในเขตพื้นที่หลักสี่ จะมีเส้นทางสายหลักหลาย

เส้น ได้แก่

  • ถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 เชื่อมระหว่างสะพานข้ามคลองบางเขนกับสะพานข้ามคลองวัดหลักสี่
  • ถนนงามวงศ์วาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เชื่อมระหว่างสะพานข้ามคลองบางเขนกับสะพานข้ามคลองประปา
  • ถนนแจ้งวัฒนะ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เชื่อมระหว่างสะพานข้ามคลองถนนกับสะพานข้ามคลองประปา
    ทางยกระดับอุตราภิมุข
  • รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพู
หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

และนอกจากนี้แล้วยังมีสายรองและทางลัดต่างๆ

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนกำแพงเพชร 6

ถนนพิงคนคร ถนนแสนหวี ถนนน่านเจ้า ถนน

เกษตร ถนนชวนชื่น 15 ถนนโกสุมรวมใจ ถนน

ชินเขต ถนนชิดชล ซอยวิภาวดีรังสิต 60 และ

ซอยพหลโยธิน 49/1 เคหะบางบัว

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

สถานที่สำคัญย่านหลักสี่

นอกจากความเป็นมาที่น่าสนใจ และ

ประวัติศาสตร์ในอดีตแล้ว หลักสี่ ยังเป็นศูนย์

รวมสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น วัด

หลักสี่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม กองบัญชาการกองทัพไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงพยาบาลมงกุฎ

วัฒนะ เมืองทองนิเวศน์ 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศ องค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสถานี

โทรทัศน์ Thai PBS สถานีตำรวจนครบาล

ทุ่งสองห้อง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค

7 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล

สโมสรตำรวจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และ

สุดท้ายคือโรงเรียนราชวินิตบางเขน

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

ด้วยความที่หลักสี่ คือเขตที่มีจำนวนประชากร

อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้นอกจากมีสถานที่

ต่างๆที่สำคัญข้างต้นแล้ว การอยู่อาศัยอย่าง

ค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากมีร้านรวงต่างๆ

ตามรายทาง รวมถึงเลียบคลองหลักสี่ การอยู่

อาศัยแบบเป็นชุมชน ที่มีความเรียบง่ายแบบคน

เก่าคนแก่ในสมัยอดีต ก็ยังเป็นภาพที่เราหาชม

ได้ ที่หลักสี่นั่นเอง

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

🛒เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

พูดถึง Shopping Complex ที่มีขนาดใหญ่ และ

มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของ

กรุงเทพฯ ก็คงจะต้องยกให้ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้างสรรพสินค้า ที่ออกแบบมา

เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมือง ที่อยู่อาศัย

ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ได้ดี

มากที่สุดก็ว่าได้

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

ความโดดเด่น ของเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ

ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือที่เราเรียกว่า

Shopping Complex ซึ่งคนแถบนนทบุรี และผู้ที่

อาศัยอยู่ในย่านเมืองทองธานี ตลอดจนถนน

แจ้งวัฒนะ รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ได้นำ

การออกแบบด้วยเทคโนโลยีและการดีไซน์ โดย

การคำนึงถึง การประหยัดพลังงาน ซึ่งตัว

โครงการ จะประกอบด้วย ศูนย์การค้าขนาด 7

ชั้น (ประกอบไปด้วย โรงภาพยนตร์ ร้านค้า

แฟชั่น ร้านอาหาร และร้านค้าปลีก รวมกว่า 300

ร้าน) และอาคารสำนักงานขนาด 16 ชั้น รวมทั้ง

สิ้น ความสูงของเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ก็ราวๆ 23

ชั้น และแน่นอนว่า เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่บน

ทำเลศักยภาพ ซึ่งแวดล้อมด้วยศูนย์ราชการและ

สำนักงานต่างๆ ทำให้ผู้คนมาใช้บริการกับจ่าย

ใช้สอยรวมถึงอื่นๆ ค่อนข้างหนาตา และได้รับ

การตอบรับจากคนแถวนั้นเป็นอย่างดี

👼เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ กับ Concept ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

กว่าจะมาเป็นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะในวันนี้ ก็เรียก

ว่าได้มีการ วางแผนทั้งตัวโครงการ โครงสร้าง

และสิ่งที่สำคัญก็คือ โครงสร้างที่เป็นดั่งนิยาม

ของห้างดังแห่งนี้ นั่นก็คือ Concept ของการเปิด

ให้บริการนั่นเอง โดย Concept ของเซ็นทรัล

แจ้งวัฒนะ ก็คือ การเป็นศูนย์การค้าที่ทันสมัย

และครบวงจร ผสมผสานและสไตล์คนเมืองได้

อย่างลงตัว ” the best interactive Lifestyle

Shopping Complex in Bangkok” พร้อมด้วย

อาคารจอดรถทั้งหมด 12 ชั้น รองรับรถยนต์ได้

มากกว่า 3,200 คัน มีส่วนของออฟฟิศและ

สำนักงานทั้งหมด 16 ชั้น ทำให้ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ถูกจัดให้เป็น 1 ในออฟฟิศที่มี

ความทันสมัยที่สุดในกรุงเทพฯ ตอนบน

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ความสมบูรณ์แบบแห่ง ไลฟ์สไตล์ ของการช็อปปิ้ง

💦Lifestyle Shopping Complex แห่งนี้ บริหาร

งานโดย บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) ซึ่งตัว

อาคารตั้งโดดเด่นอยู่บนถนน 8 เลน เส้น

แจ้งวัฒนะ เดินทางได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งตัว

ห้างเอง มีทางเข้าออกมากกว่า 6 จุด และมี

รถเมล์วิ่งผ่านมากกว่า 10 สาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้

จุดกลับรถและทางด่วนศรีรัช สำหรับการเดินทาง

ที่ต้องการหลีกเลี่ยงรถติดหรือการจราจรออก

นอกชานเมือง ก็สามารถใช้เส้นทางนี้และการ

เดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง ก็สามารถทำได้

อย่างง่ายดาย

🎯เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จึงไม่ใช่เพียงแค่ห้างสรรพ

สินค้า สำหรับคนที่ตั้งใจหรือมีจุดมุ่งหมายจะมา

เดินช็อปปิ้งจับจ่ายใช้สอยหรือทำกิจกรรมอื่นๆ

พักผ่อนตามอัธยาศัย ดูหนัง ฟังเพลง รับ

ประทานอาหาร เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดรวม สำหรับ

คนเดินทาง ที่ต้องการพักระหว่างทาง แวะรับ

ประทานอาหาร Shopping หรือยังเป็นจุดหมาย

ปลายทาง ของคน ที่อยู่อาศัยในโซนดังกล่าว

หรือเมื่อต้องใช้เส้นแจ้งวัฒนะเป็นทางผ่าน ที่

ต้องการซื้อของในชั่วโมงเร่งด่วน ก็สามารถปัก

หมุดที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ซื้อของเสร็จพร้อมขับ

ออกนอกตัวเมือง หรือเข้าเมือง ได้อย่างสะดวก

สบายอีกด้วย