หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

🔰 “หลักสี่” มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

ขึ้นชื่อว่า “หลักสี่” เรียกว่าเป็นคำพูดที่หลายคน

หยิบยกเอามาแซวกันเป็นที่สนุกสนาน ถึงเรื่อง

ของอายุ สำหรับคนที่ย่างเข้าสู่ช่วงวัยใกล้เลข 4

และเป็นสิ่งที่เราน่าจะชินกันเสียแล้ว แต่เมื่อพูด

ถึงหลักสี่ เชื่อว่าน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีที่มาที่ไป

อย่างไร เพราะสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ ย่าน

หลักสี่ก็เป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญของ

กรุงเทพฯไว้มากมาย ดังนั้นวันนี้ เราไปดูกันดี

กว่าว่า หลักสี่ มีความเป็นมาอย่างไรตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

ที่มาของชื่อเขตหลักสี่

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว เป็นยุคสมัยที่มีการขุดคลองต่างๆ

มากมาย เพื่อใช้เป็นทางลัดหรือทางเชื่อมสู่

จังหวัดต่างๆที่อยู่รอบนอกของพระนคร โดยจะมี

การกำหนดหลักเพื่อบอกระยะทางของคลองที่ขุด

ทุกระยะ 100 เส้น และหนึ่งในคลองเหล่านั้นก็คือ

คลองเปรมประชากร ซึ่งเป็นคลองสำหรับเชื่อม

ไปยังอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยชุมชนที่ตั้งอยู่ในแถบนั้น อยู่ใน

ระยะที่ 4 จึงมีชื่อเรียกว่าบ้านหลักสี่ นั่นเอง โดย

คำว่าหลักสี่ ยังถูกนำมาใช้ในการเรียกสถานที่

อื่นๆในบริเวณนั้นหรือในเขตนั้น เช่น วัดหลักสี่

ทางแยกหลักสี่ หรือสถานีรถไฟหลักสี่ เป็นต้น

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

การคมนาคม

ในเขตพื้นที่หลักสี่ จะมีเส้นทางสายหลักหลาย

เส้น ได้แก่

  • ถนนวิภาวดีรังสิต ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 31 เชื่อมระหว่างสะพานข้ามคลองบางเขนกับสะพานข้ามคลองวัดหลักสี่
  • ถนนงามวงศ์วาน ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 เชื่อมระหว่างสะพานข้ามคลองบางเขนกับสะพานข้ามคลองประปา
  • ถนนแจ้งวัฒนะ ส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เชื่อมระหว่างสะพานข้ามคลองถนนกับสะพานข้ามคลองประปา
    ทางยกระดับอุตราภิมุข
  • รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม
  • รถไฟฟ้าสายสีชมพู
หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

และนอกจากนี้แล้วยังมีสายรองและทางลัดต่างๆ

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถนนกำแพงเพชร 6

ถนนพิงคนคร ถนนแสนหวี ถนนน่านเจ้า ถนน

เกษตร ถนนชวนชื่น 15 ถนนโกสุมรวมใจ ถนน

ชินเขต ถนนชิดชล ซอยวิภาวดีรังสิต 60 และ

ซอยพหลโยธิน 49/1 เคหะบางบัว

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

สถานที่สำคัญย่านหลักสี่

นอกจากความเป็นมาที่น่าสนใจ และ

ประวัติศาสตร์ในอดีตแล้ว หลักสี่ ยังเป็นศูนย์

รวมสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น วัด

หลักสี่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม กองบัญชาการกองทัพไทย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โรงพยาบาลมงกุฎ

วัฒนะ เมืองทองนิเวศน์ 1 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศ องค์การกระจายเสียงและแพร่

ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รวมไปถึงสถานี

โทรทัศน์ Thai PBS สถานีตำรวจนครบาล

ทุ่งสองห้อง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะ

กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค

7 กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล

สโมสรตำรวจ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา และ

สุดท้ายคือโรงเรียนราชวินิตบางเขน

หลักสี่ มีที่มาที่ไปอย่างไร ประวัติที่น่าสนใจ

ด้วยความที่หลักสี่ คือเขตที่มีจำนวนประชากร

อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้นอกจากมีสถานที่

ต่างๆที่สำคัญข้างต้นแล้ว การอยู่อาศัยอย่าง

ค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากมีร้านรวงต่างๆ

ตามรายทาง รวมถึงเลียบคลองหลักสี่ การอยู่

อาศัยแบบเป็นชุมชน ที่มีความเรียบง่ายแบบคน

เก่าคนแก่ในสมัยอดีต ก็ยังเป็นภาพที่เราหาชม

ได้ ที่หลักสี่นั่นเอง