แจ้งวัฒนะ ประวัติความเป็นมา

แจ้งวัฒนะเป็นเขตที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย พื้นที่แห่งนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน