ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

📣 ไปอยู่ “แจ้งวัฒนะ” ดีไหม?

เชื่อว่าหลายคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยประเภท

คอนโด ยังคงเติบโตและมีความต้องการสูง ถึง

แม้ว่าปัจจุบันนี้เราจะประสบกับปัญหาโรคระบาด

อย่าง covid-19 ซึ่งในช่วงนี้สถานการณ์เริ่มจะ

คลี่คลายบ้าง ทำให้หลายคนเริ่มขยับขยาย

เคลื่อนไหวอะไรต่างๆ กันได้อีกครั้ง รวมไปถึง

การเริ่มมองหาที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งมั้ย

หรือซื้อเพิ่มเติม อย่างการมองหาคอนโดมิเนียม

ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสนใจอยู่

นั่นเอง

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

แจ้งวัฒนะ” หรือ “คอนโดแจ้งวัฒนะ” ยังคงเป็น

คำค้นหา ที่พบเห็นได้เป็นอย่างมากใน search

engine อย่าง Google ซึ่งวันนี้การพัฒนาของ

แจ้งวัฒนะ คงเป็นสิ่งที่เราแทบจะไม่ต้องพูดถึง ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายและ

คล่องตัวมากขึ้น โดยการใช้รถไฟฟ้าส่วนต่อ

ขยายสายสีชมพูที่สามารถเชื่อมต่อไปยังสาย

ต่างๆ ได้อีกมากมาย หรือการเดินทางโดยการ

ใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้

ถนนมากขึ้น แต่สิ่งที่จะพาไปดูวันนี้ คือ อุปทาน

สะสมคอนโดบนแจ้งวัฒนะ หรือจำนวนโครงการ

คอนโดต่างๆ บนถนนแจ้งวัฒนะ นั่นเอง

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

Q: คอนโดแจ้งวัฒนะ มีมากน้อยแค่ไหน?

A: การเติบโตของคอนโดบนถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่ง

ปัจจุบันถือเป็นทำเลทอง เดิม สร้างเสร็จอยู่ที่

12,109 unit และมีคอนโดที่กำลังก่อสร้างและมี

การเปิดตัวในช่วงปี 2018-2019 ที่ผ่านมา เพิ่ม

เติมอยู่ที่ 1,734 unit ทำให้ในปัจจุบัน และ คาด

การณ์ในอนาคตอีก 2 ปีข้างหน้า จะมีคอนโด

พร้อมให้อยู่ประมาณ 15K unit เมื่อเทียบกับผู้ที่

เข้ามาทำงานในทำเลแจ้งวัฒนะ จะเห็นได้ว่า ยัง

มีจำนวน unit ที่พร้อมจะซัพพอร์ตผู้อยู่อาศัยค่อน

ข้างจำกัด ดังนั้นหมายความว่า มีโอกาสอีกสูงที่

จะสามารถขยายโครงการต่างๆในแถบนี้เพิ่ม

มากขึ้นและเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

Q : ราคาคอนโดแจ้งวัฒนะน่าสนใจแค่ไหน?

A : เมื่อพูดถึงราคาคอนโด จากการสำรวจ ราคา

คอนโดแจ้งวัฒนะ พบว่ามีอัตราราคาคอนโดเพิ่ม

ขึ้นปีละ 5.7% ซึ่งคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า

หากรวมราคาขายทั้งหมดแล้วเฉลี่ยอยู่ที่

ประมาณ 96,000 บาท/ตารางเมตร

(2019 : 75,000 บาท/ ตรม.) ซึ่งเป็นอัตราการ

เติบโตแบบคงที่

ไปอยู่ แจ้งวัฒนะ ดีไหม?

Q : ปล่อยเช่าคุ้มไหม?

A : ใครที่กำลังมองหาคอนโดที่จะซื้อเพื่อการ

ลงทุน เช่นการปล่อยเช่า หากมองในแง่ศักยภาพ

ของแจ้งวัฒนะแล้ว สำหรับค่าเช่าของกลุ่ม

คอนโดเดิมที่สร้างแล้วเสร็จ จะมีค่าเช่าเฉลี่ยอยู่ที่

336 บาท/ตรม. ซึ่งผลตอบแทนของการลงทุน

เพื่อการปล่อยเช่านั้น สูงประมาณ 5% ต่อปี

ดังนั้นใครที่กำลังมองหาคอนโด ย่านแจ้งวัฒนะ

ไม่ว่าจะเพื่ออยู่อาศัย เพื่อขาย หรือปล่อยเช่า ก็

ถือได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา เพราะเมื่อมอง การ

พัฒนาโดยรอบ และการเติบโตในย่านแจ้งวัฒนะ

แล้ว ก็ไม่เสียชื่อความเป็นพื้นที่ทำเลทองหรือ

CBD แห่งใหม่ ที่อะไรๆ ก็ดูเหมือนจะดูดีไปเสีย

ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางที่

สะดวกมากขึ้น หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทาง

ด้านความบันเทิงและการดำรงชีพ ที่ตอบสนอง

ไลฟ์สไตล์คนเมืองได้มากขึ้นนั่นเอง