การใช้ชีวิต ในเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

การใช้ชีวิต ในเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

📣 การใช้ชีวิต ในเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ขึ้นชื่อว่าเป็นทำเลทองอีกแห่งของกรุงเทพฯไป

แล้ว สำหรับย่านแจ้งวัฒนะ ที่ที่เรียกได้ว่าเป็นต้น

แบบเมืองคาร์บอนต่ำ นั่นก็คือในส่วนของศูนย์

ราชการแจ้งวัฒนะนั่นเอง สำหรับชุมชนในแถบนี้

มีความเป็นอยู่และมีรูปแบบชีวิตเป็นอย่างไร วัน

นี้เราไปดูพร้อมกัน

❤ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เมืองแห่งต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ

การใช้ชีวิต ในเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

■ เพราะเหตุใดศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะจึงได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ?

เชื่อว่าหลายคนคงสงสัยในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

สำหรับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั้น เกิดขึ้น จาก

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส.

ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80

พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ที่เรารู้จักกันดีในชื่อ

ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ ได้

วางแผนเตรียมความพร้อมในด้านการใช้

พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการตามเป้าหมาย

การเป็นต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ในขณะที่ผู้คน

ภายในย่านนี้มีหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

ครอบครัว กลุ่มคนวัยทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูป

แบบชีวิตค่อนข้างเป็นสังคมเมืองอย่างชัดเจน

มันก็คือเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย มีความ

ทันสมัย และยังเพียบพร้อมไปด้วยนวัตกรรม

ใหม่ๆ ที่สามารถหาได้อย่างง่ายดายในย่านนี้

การใช้ชีวิต ในเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

■ เมื่อความเป็นอยู่ในแจ้งวัฒนะ มีความเป็นสังคมเมืองอย่างชัดเจน ซึ่งฟังดูย้อนแย้ง กับความเป็นเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ แล้วมันจะเกิดขึ้นได้จริงได้อย่างไร?

เนื่องจากการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โซน C

จำเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทั้ง

ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นงานภูมิศาสตร์

สถาปัตยกรรม ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ

สาธารณูปโภค ตลอดจนระบบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด ไม่เว้นแม้แต่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่

จำเป็นต้องเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

การใช้ชีวิต ในเมืองต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ทำให้ ธพส. ได้มีการวางแผนติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจะทำการติดตั้ง

บนหลังคาของอาคารศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ โซน C มูลค่า

โครงการนี้กว่า 49 ล้านบาท โดยในส่วนของ

การติดตั้งจะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV

module ขนาด 525 วัตต์ จำนวน 1760 ชุด ซึ่ง

ทั้งหมดจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ได้ประมาณ 924 kWp และสิ่งนี้เองก็ได้

สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ให้เป็นต้นแบบเมืองสี

เขียว คาร์บอนต่ำ อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนได้อีกด้วย

และด้วยการวางแผนพัฒนา ในเชิงการแก้ปัญหา

แบบนี้นี่เอง ทำให้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ได้ขึ้น

ชื่อว่าเป็น ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำอย่างที่เห็น

โดยการใช้ชีวิตของผู้คนในย่านนี้

ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ

ไม่ใช่ปัจจัยที่จะทำให้ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไป

ไม่ถึงคำว่าต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแต่อย่างใด

นั่นเอง เรียกว่าการดำเนินชีวิตและไลฟ์สไตล์ของ

ผู้คนหรือชุมชนในย่านแจ้งวัฒนะ เป็นไลฟ์สไตล์

ชีวิตที่หลายคนใฝ่ฝันถึง เพราะที่นี่ครบครันทั้ง

การคมนาคม ความสะดวกสบาย และไลฟ์สไตล์

ที่ลงตัวนั้นเอง