แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

📣 “แจ้งวัฒนะ” ในอดีตก่อนจะ “ศิวิไล”

ภาพของแจ้งวัฒนะ หรือย่านแจ้งวัฒนะ ใน

ปัจจุบันนี้ ที่มีการพัฒนาต่างๆ มากมาย เรียกว่า

แทบจะทุกด้าน ทำให้เราแทบจะลืมภาพของย่าน

แจ้งวัฒนะในอดีตไปจนสิ้น โดยเฉพาะ Gen ใหม่

ที่เกิดมาในยุคแจ้งวัฒนะศิวิไล ก็แทบจะนึกไม่

ออกเลยด้วยซ้ำว่าแจ้งวัฒนะในอดีตมีความเป็น

มาอย่างไร ยกเว้นก็แต่รุ่นพี่ป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย

เท่านั้น ที่ยังคงสัมผัสกลิ่นอายของแจ้งวัฒนะใน

อดีต ได้อยู่เสมอแม้ว่าวันนี้ จะมีการพัฒนาไป

มากเท่าไหร่ก็ตาม ดังนั้นวันนี้เราไปรำลึก

แจ้งวัฒนะในอดีต และไปดูกันว่า ย่านนี้มีความ

เป็นมาอย่างไร

■ ย่านแจ้งวัฒนะ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะและ

ถือเป็นถนนสายหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่และเขตบางเขน โดย

ถนนสายนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

(1) ช่วงท่าเรือปากเกร็ด-ทางแยกปากเกร็ด

(2) ช่วงทางแยกปากเกร็ด-คลองประปา

(3) ช่วงคลองประปา-อนุสาวรีย์พิทักษ์

รัฐธรรมนูญ แยกหลักสี่

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

● ในอดีต ก่อนปี พ.ศ. 2500 ย่านแจ้งวัฒนะ

ตั้งแต่ช่วงที่ 1 จนถึงช่วงที่ 3 ถือเป็นย่านชานเมือง

ที่คนอยู่อาศัยน้อย ดังนั้นความเป็นชุมชนจึงน้อย

มาก และไม่มีแหล่งที่เป็นศูนย์กลางที่จะสามารถ

ดึงคนให้เข้ามาอยู่อาศัยได้

● จนกระทั่ง พ. ศ. 2516 กลุ่มบางกอกแลนด์ เริ่ม

มีแนวคิดในการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ให้เป็น

เมืองขนาดย่อม พร้อมทั้งมีการสร้างที่อยู่อาศัย

สร้างแหล่งน้ำ และการสร้างแหล่งช้อปปิ้งเพิ่ม

มากขึ้น เริ่มมีการกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่ย่าน

ปากเกร็ด และพัฒนาเป็นเมืองทองธานี ซึ่งถือ

เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองทองธานี

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

● ในช่วงปี พ. ศ. 2539 หลังจากมีการสร้าง

เมืองทองธานีขึ้นแล้ว ก็เริ่มมีการสร้างอิมแพค

อารีน่า เมืองทองธานี เป็นสนามกีฬาในร่ม ซึ่งใน

สมัยนั้นเป็นที่ที่มีความจุมากที่สุดของ

ประเทศไทย แล้วรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์

ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

● จนกระทั่งปี 2540 เกิดวิกฤต เศรษฐกิจต้มยํา

กุ้ง ส่งผลกระทบต่อเมืองทองธานีทำให้เจอวิกฤต

หนัก โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ในยุคนั้น

คนที่ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด หรือทำโฮมออฟฟิศ และ

ทำอาคารพาณิชย์ไปแล้ว ก็ไม่สามารถรับโอน

กรรมสิทธิ์ได้ และใครที่รับโอนไปแล้ว ก็ต้องเจอ

ปัญหาผ่อนต่อไม่ไหว ทำให้ถูกทิ้งร้างหรือถูก

สถาบันการเงินยึดไป

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

● ปี 2550 (ช่วงระหว่างปี 2540 ถึงปี 2550) ที่

ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจจะลุ่มๆ ดอนๆ แต่ก็มีการ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จนกระทั่ง

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และเริ่มมีการส่งสัญญาณ

การเติบโตที่ดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐประกาศ

ก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือที่เรารู้จักกัน

ในตอนนี้ ก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กลายเป็น

จุดเปลี่ยนที่สำคัญให้กับย่านแจ้งวัฒนะ

● ในปี 2551 นายทุนเริ่มกว้านซื้อที่ดิน จัดตั้ง

สำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ มีตลาด หมู่บ้านจัดสรร

คอนโดมิเนียม งอกขึ้นมามากมาย ทำให้ย่านนี้

เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลปัก

ธงสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ นั่นก็คือ เซ็นทรัล

พลาซาแจ้งวัฒนะ

เรื่องราวเหล่านี้ สำหรับปัจจุบันก็คงถือเป็นเรื่อง

เล่า ที่น้อยคนนักจะได้รู้สึกหรือรู้ซึ้ง ถึงการต่อสู้

หากไม่ได้เกิดมาอยู่ในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 ที่ทำให้

ใครหลายคนต้องเจอกับจุดเปลี่ยนของชีวิต ทั้ง

ในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี แต่ในปัจจุบันนี้ อาจจะ

กล่าวได้ว่า มีการพัฒนามากมายโดยรอบพื้นที่

แจ้งวัฒนะ ส่งผลต่ออนาคตในย่านนี้ โดยเฉพาะ

เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ที่มีทีท่าว่า จะเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับนักลงทุน

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

📣 “แจ้งวัฒนะ” ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

หากพูดถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำ

ธุรกิจ การจะเปิดร้านขายของ หรือมีกิจการเป็น

ของตัวเอง “ทำเล” คือหนึ่งในปัจจัยของการ

ประสบความสำเร็จ ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็น

พิเศษ และเมื่อพูดถึงทำเลสำหรับการลงทุนต่างๆ

ก็คงหนีไม่พ้นย่านที่เจริญหรือพัฒนาแล้ว ไม่ว่า

จะเป็น สีลม สาทร สยาม ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย โดย

เฉพาะห้างสรรพสินค้าและการเดินทาง แต่หาก

จะมองให้ลึกกว่านั้นไปถึงอนาคต ย่านที่ถูก

พัฒนาแล้วกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า “เต็ม”

หรือแน่นจน เกินกว่าที่จะยัด จัดวาง หรือปลูก

สร้าง สิ่งใดๆ เพิ่มเติมเข้าไปอีกได้ ทำให้นัก

ลงทุนเริ่มมองหา Landmark ใหม่ๆ ที่พร้อมจะ

เติบโต และมีโอกาสสำหรับการขยายเส้นทาง

คมนาคม รวมไปถึงที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล

โรงเรียน หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าใหม่นั่นเอง

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ “แจ้งวัฒนะ” กลายเป็นแลนด์

มาร์คที่น่าจับตามอง และเป็นทำเลที่ถูกจัดวางให้

เป็น CBD ใหม่แห่งอนาคต ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดู

กันว่า ทำไม “แจ้งวัฒนะ” จึงเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน

และน่าจับตามอง

🏕 การขยายแนวถนนเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดง

อย่างที่ทราบกันว่าการพัฒนาส่วนต่อขยาย

รถไฟฟ้า MRT ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

และได้เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว

ในหลายส่วน หลังจากที่สายสีม่วงซึ่งเป็นส่วนต่อ

ขยายจาก MRT สายสีน้ำเงิน ที่จัดวางโครงสร้าง

เสร็จสิ้น ไปแล้วทำให้มีการเพิ่มเส้นทางการเดิน

ทางและลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนได้ดี

มากขึ้น การขยายเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพู ก็เป็น

อีกแนวทางหรือเป็นโครงการที่จะเชื่อมต่อกับเส้น

ทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีแดง และอื่นๆรวม

ทั้งหมด 5 สายด้วยกัน โดยสายสีชมพูถือได้ว่า

เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแจ้งวัฒนะ ที่จะวิ่งยาว

ตลอดแนวเส้นทางโดยมีจุดเริ่มต้นจากแคราย

อำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย ตลอดเส้น

วัฒนา เมืองทองธานี เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้

โครงการดังกล่าวก็เป็นที่แล้วเสร็จ ทำให้มีการ

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากขึ้น

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

🏕 รายล้อมไปด้วย Office building

เมื่อการคมนาคมคล่องตัว การขยายตัวของ แนว

รถไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทำให้เกิดการ

ขยายตัวของออฟฟิศต่างๆมายังแจ้งวัฒนะมาก

ขึ้น บริษัท ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ที่เคยกระจุกตัวอยู่

ใจกลางเมือง เริ่มมีกระจัดกระจายออกมาทาง

แจ้งวัฒนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดวางให้

เป็นศูนย์กลางทางหน่วยงานราชการของ

กรุงเทพฯ ก็ตาม และยิ่งไม่ต้องพูดถึงสำหรับ

หน่วยงานต่างๆ ทางราชการ ซึ่งปักหลักและ

กระจุกตัวอยู่ในแถบดังกล่าว ก็เหมาะมาก

สำหรับผู้ที่ทำงานในส่วนราชการนั่นเอง

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

🏕 เชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก อากาศและน้ำ

เชื่อว่าเมื่อพูดถึงการเดินทางในกรุงเทพฯ หลาย

คนคงจะลืมระอา ถ้าเดินทางไปมาแสนยากแสน

ลำบาก แต่สำหรับแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นทำเลที่

สามารถขยายการคมนาคมได้อีกมากมาย ซึ่งใน

อนาคตแน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

การจราจรที่จะไม่ขับข้างหน้าตาอย่างที่เคย

อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการมาถึงของรถไฟฟ้า

หลายสาย และสำหรับการใช้เส้นทางการเดิน

ทางไปยังสนามบินดอนเมืองในอนาคตก็ไม่

จำเป็นต้องใช้เส้นทาง หลีกเลี่ยงการจราจรให้ยุ่ง

ยากวุ่นวายอีกต่อไป หรือถ้าหากอยากเดินทาง

โดยเรือ ก็สามารถขึ้นเรือด่วนได้ที่ท่าเรือ

ปากเกร็ด โดยในอนาคตโซนข้ามแม่น้ำ

เจ้าพระยา ก็อาจจะสามารถเดินทางทางเรือมุ่ง

หน้าไปยังถนนราชพฤกษ์ ถนน 345 เชื่อมต่อไป

ยังเส้นกาญจนาภิเษก ซึ่งจะพาทุกท่านไปถึง

บางบัวทอง บางใหญ่ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อถนน

รัตนาธิเบศร์ได้อย่างง่ายดาย ยาวไปถึงถนน

สาทร สีลม เข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง

🏕 แหล่งช้อปปิ้งในอนาคต

สุดท้าย คือการเปลี่ยนแปลงทางทำเลที่จะมีการ

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพิ่มมากขึ้น

นอกจากจะมีเมืองทองธานี เพิ่งยืนหนึ่งเป็นศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่ของ

กรุงเทพฯแล้ว ยังมี community Mall ตลาดนัด

ร้านอาหาร คาเฟ่ และเป็นศูนย์รวมความบันเทิง

ด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบ เรียงรายตลอดสอง

ข้างทางของแจ้งวัฒนะอีกด้วย

รวมคาเฟ่น่านั่ง พักผ่อนชิวๆ พิกัด หลักสี่-แจ้งวัฒนะ

รวมคาเฟ่น่านั่ง พักผ่อนชิวๆ พิกัด หลักสี่-แจ้งวัฒนะ

📣 รวมคาเฟ่น่านั่ง พักผ่อนชิวๆ พิกัด หลักสี่-แจ้งวัฒนะ

วันนี้ขอเอาใจสายชิว และใครที่กำลังมองหา

คาเฟ่น่านั่ง ไว้สำหรับเป็นพื้นที่พักผ่อนชิวๆ หรือ

เป็นพื้นที่สบายใจ ที่สามารถแวะไปนั่งดื่มกาแฟ

หรือทานขนมหวานคนเดียวได้แบบไม่เคอะเขิน

พิกัด “หลักสี่แจ้งวัฒนะ” เน้นๆ มีร้านไหนบ้างไป

ดูกันเลย

🧁 MITTE CAFE

เริ่มต้นกันที่ MITTE CAFE ที่ถึงแม้ว่าจะเป็นคาเฟ่

แต่มีเมนูอาหารหวานข้าวครบเครื่อง ปักหลักอยู่

ได้ตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็น รวมเมนูอาหารมื้อสาย

แซนวิช และอาหารกลางวันแบบจานอิ่มท้อง

พร้อมด้วยเครื่องดื่มต่างๆ มากมาย ทั้งกาแฟและ

ขนมหวาน ประเภท Breakfast toasts,

Blueberry Cheese Pie, Matcha Green Tea

Latte, Creamy omelet rice ในราคาเริ่มต้นที่

80 บาทเท่านั้น

รวมคาเฟ่น่านั่ง พักผ่อนชิวๆ พิกัด หลักสี่-แจ้งวัฒนะ

🧁 FOREVER CAFE BKK

สำหรับใครที่ชื่นชอบบรรยากาศน่ารักสบายๆ

ต้องร้านนี้เลย เพราะการออกแบบในสไตล์โฮม

มี่ ที่ทำให้รู้สึกถึงการนั่งจิบกาแฟในมุมสบายๆที่

บ้าน ตัวร้านตกแต่งด้วยโทนสีไม้ให้ความรู้สึก

อบอุ่น มีเมนูเครื่องดื่มขนมและอาหารที่หลาก

หลาย เช่น Banoffee, Orange mocha,

Hazelnut & Pistachio, Shrimp toast, Snow

white, Milk Tea ราคาเครื่องดื่มเริ่มต้นที่ 48

บาทเท่านั้น

🧁 CAFE PHOM KANOM TER

ต๊าซซซ!! ตั้งแต่ชื่อร้าน สำหรับ “ผม ขนม เธอ”

ฟังแล้วหลายคนอาจจะนึกถึงใครบางคนและ

อยากจูงมือเขาหรือเธอเหล่านั้นไปร้านนี้ทันทีเลย

ก็ว่าได้ สำหรับร้านนี้คือร้านเค้กและเบเกอรี่โฮม

เมด ที่ตกแต่งบรรยากาศร้านได้น่ารักและอบอุ่น

มากๆ เมนูเบเกอรี่ไม่มีสารกันเสีย มันใจถึงความ

สดและปลอดภัยได้ 100% ยกตัวอย่างเมนู

signature เช่น Coconut Cake เป็นเค้กมะพร้าว

ทับทิมกรอบ ซึ่งจะใช้มะพร้าวและกะทิล้วนไม่มี

ส่วนผสมของนม ใครแพ้นมก็ทานได้ อีกเมนูก็คือ

Taro Cake เค้กเผือกที่มาพร้อมกับรสชาติหวาน

กำลังดี กินแล้วไม่รู้สึกผิด พร้อมด้วยเมนูเครื่อง

ดื่มอีกมากมายให้เลือกทาน

รวมคาเฟ่น่านั่ง พักผ่อนชิวๆ พิกัด หลักสี่-แจ้งวัฒนะ

🧁 COLLECTORS CAFE

สำหรับร้านนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คาเฟ่ที่บริการ

เครื่องดื่มหรือของหวานเท่านั้น แต่ยัง มี

สติ๊กเกอร์มาสคอต และน้องโพรฟิท แจกให้กับผู้

มาใช้บริการด้วย ใครที่เป็นสายเก็บสะสมของน่า

รักกระจุกกระจิกแบบนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาด

แถมท้ายด้วยการบริการ ขายของเล่น แบบครบ

วงจรรวมความบันเทิงสำหรับคนที่รักการสะสม

อย่างแน่นอน ไม่แน่ว่า ตุ๊กตา ตัวการ์ตูน หรือ

อะไรก็ตามที่คุณตามหา อาจจะหาได้จากที่นี่ก็

เป็นได้ ส่วนใครที่ซื้อออนไลน์ไม่สะดวกมารับทาง

ร้านก็ยังมีบริการ ส่งไปรษณีย์ให้อีกด้วย ส่วน

เมนูของคาวของหวานไม่ต้องพูดถึง เพราะร้านนี้

เป็นร้านที่โดดเด่นเรื่องเมนูวาฟเฟิล ที่มีแป้ง

หลากหลายประเภทให้เลือกรับประทานมากที่สุด

อีกแห่ง นึกถึงวาฟเฟิลและร้านของเล่น ร้านนั่งชิว

ย่านหลักสี่แจ้งวัฒนะ ต้องที่นี่เลย

รวมคาเฟ่น่านั่ง พักผ่อนชิวๆ พิกัด หลักสี่-แจ้งวัฒนะ

🧁 BUTTER UP CAFE

สำหรับใครที่ชอบดื่มด่ำบรรยากาศของ Cafe

และบรรยากาศพื้นที่สีเขียว ต้องร้านนี้ไม่มีผิด

หวัง เพราะที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 โซน คือโซนใน

บ้านและโซนเรือนกระจก โดยที่จะมีสวนเล็กๆ

คั่นกลางระหว่างทั้งสองโซน บรรยากาศสุดชิล

อยู่ได้ตั้งแต่เช้ายันเย็น แบบไม่มีเบื่อแน่นอน ส่วน

เมนูของหวานของคาว มีให้เลือกตั้งแต่

บัตเตอร์คัพเค้ก, Rich cocoa, Double dips

choco, Round toast & custard ซึ่งเป็นเมนู

signature ของทางร้านนั่นเอง

❤ และนี่ก็คือร้านน่ารักๆ บรรยากาศสุดชิล พื้นที่

พักผ่อน ที่จะได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นส่วน

ตัวขั้นสุด พิกัดหลักสี่แจ้งวัฒนะ ใครที่อยู่แถว

นั้น หรือเดินทางผ่าน สามารถเช็คอินถ่ายรูป

สวยๆ มาอวดกันได้เลย