แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

📣 “แจ้งวัฒนะ” ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

หากพูดถึงการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือการทำ

ธุรกิจ การจะเปิดร้านขายของ หรือมีกิจการเป็น

ของตัวเอง “ทำเล” คือหนึ่งในปัจจัยของการ

ประสบความสำเร็จ ที่เราต้องให้ความสำคัญเป็น

พิเศษ และเมื่อพูดถึงทำเลสำหรับการลงทุนต่างๆ

ก็คงหนีไม่พ้นย่านที่เจริญหรือพัฒนาแล้ว ไม่ว่า

จะเป็น สีลม สาทร สยาม ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย โดย

เฉพาะห้างสรรพสินค้าและการเดินทาง แต่หาก

จะมองให้ลึกกว่านั้นไปถึงอนาคต ย่านที่ถูก

พัฒนาแล้วกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เรียกว่า “เต็ม”

หรือแน่นจน เกินกว่าที่จะยัด จัดวาง หรือปลูก

สร้าง สิ่งใดๆ เพิ่มเติมเข้าไปอีกได้ ทำให้นัก

ลงทุนเริ่มมองหา Landmark ใหม่ๆ ที่พร้อมจะ

เติบโต และมีโอกาสสำหรับการขยายเส้นทาง

คมนาคม รวมไปถึงที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล

โรงเรียน หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้าใหม่นั่นเอง

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

ด้วยเหตุนี้ ทำให้ “แจ้งวัฒนะ” กลายเป็นแลนด์

มาร์คที่น่าจับตามอง และเป็นทำเลที่ถูกจัดวางให้

เป็น CBD ใหม่แห่งอนาคต ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดู

กันว่า ทำไม “แจ้งวัฒนะ” จึงเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน

และน่าจับตามอง

🏕 การขยายแนวถนนเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีแดง

อย่างที่ทราบกันว่าการพัฒนาส่วนต่อขยาย

รถไฟฟ้า MRT ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

และได้เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว

ในหลายส่วน หลังจากที่สายสีม่วงซึ่งเป็นส่วนต่อ

ขยายจาก MRT สายสีน้ำเงิน ที่จัดวางโครงสร้าง

เสร็จสิ้น ไปแล้วทำให้มีการเพิ่มเส้นทางการเดิน

ทางและลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนได้ดี

มากขึ้น การขยายเส้นรถไฟฟ้าสายสีชมพู ก็เป็น

อีกแนวทางหรือเป็นโครงการที่จะเชื่อมต่อกับเส้น

ทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีแดง และอื่นๆรวม

ทั้งหมด 5 สายด้วยกัน โดยสายสีชมพูถือได้ว่า

เป็นเส้นเลือดใหญ่ของแจ้งวัฒนะ ที่จะวิ่งยาว

ตลอดแนวเส้นทางโดยมีจุดเริ่มต้นจากแคราย

อำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัย ตลอดเส้น

วัฒนา เมืองทองธานี เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันนี้

โครงการดังกล่าวก็เป็นที่แล้วเสร็จ ทำให้มีการ

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากขึ้น

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

🏕 รายล้อมไปด้วย Office building

เมื่อการคมนาคมคล่องตัว การขยายตัวของ แนว

รถไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างราบรื่น ทำให้เกิดการ

ขยายตัวของออฟฟิศต่างๆมายังแจ้งวัฒนะมาก

ขึ้น บริษัท ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ที่เคยกระจุกตัวอยู่

ใจกลางเมือง เริ่มมีกระจัดกระจายออกมาทาง

แจ้งวัฒนะ ถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ถูกจัดวางให้

เป็นศูนย์กลางทางหน่วยงานราชการของ

กรุงเทพฯ ก็ตาม และยิ่งไม่ต้องพูดถึงสำหรับ

หน่วยงานต่างๆ ทางราชการ ซึ่งปักหลักและ

กระจุกตัวอยู่ในแถบดังกล่าว ก็เหมาะมาก

สำหรับผู้ที่ทำงานในส่วนราชการนั่นเอง

แจ้งวัฒนะ ทำเลทอง CBD ใหม่ในอนาคตที่น่าจับตามอง

🏕 เชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบก อากาศและน้ำ

เชื่อว่าเมื่อพูดถึงการเดินทางในกรุงเทพฯ หลาย

คนคงจะลืมระอา ถ้าเดินทางไปมาแสนยากแสน

ลำบาก แต่สำหรับแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นทำเลที่

สามารถขยายการคมนาคมได้อีกมากมาย ซึ่งใน

อนาคตแน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

การจราจรที่จะไม่ขับข้างหน้าตาอย่างที่เคย

อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการมาถึงของรถไฟฟ้า

หลายสาย และสำหรับการใช้เส้นทางการเดิน

ทางไปยังสนามบินดอนเมืองในอนาคตก็ไม่

จำเป็นต้องใช้เส้นทาง หลีกเลี่ยงการจราจรให้ยุ่ง

ยากวุ่นวายอีกต่อไป หรือถ้าหากอยากเดินทาง

โดยเรือ ก็สามารถขึ้นเรือด่วนได้ที่ท่าเรือ

ปากเกร็ด โดยในอนาคตโซนข้ามแม่น้ำ

เจ้าพระยา ก็อาจจะสามารถเดินทางทางเรือมุ่ง

หน้าไปยังถนนราชพฤกษ์ ถนน 345 เชื่อมต่อไป

ยังเส้นกาญจนาภิเษก ซึ่งจะพาทุกท่านไปถึง

บางบัวทอง บางใหญ่ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อถนน

รัตนาธิเบศร์ได้อย่างง่ายดาย ยาวไปถึงถนน

สาทร สีลม เข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเอง

🏕 แหล่งช้อปปิ้งในอนาคต

สุดท้าย คือการเปลี่ยนแปลงทางทำเลที่จะมีการ

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพิ่มมากขึ้น

นอกจากจะมีเมืองทองธานี เพิ่งยืนหนึ่งเป็นศูนย์

แสดงสินค้าและการประชุมขนาดใหญ่ของ

กรุงเทพฯแล้ว ยังมี community Mall ตลาดนัด

ร้านอาหาร คาเฟ่ และเป็นศูนย์รวมความบันเทิง

ด้านต่างๆ ในพื้นที่โดยรอบ เรียงรายตลอดสอง

ข้างทางของแจ้งวัฒนะอีกด้วย