แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

📣 “แจ้งวัฒนะ” ในอดีตก่อนจะ “ศิวิไล”

ภาพของแจ้งวัฒนะ หรือย่านแจ้งวัฒนะ ใน

ปัจจุบันนี้ ที่มีการพัฒนาต่างๆ มากมาย เรียกว่า

แทบจะทุกด้าน ทำให้เราแทบจะลืมภาพของย่าน

แจ้งวัฒนะในอดีตไปจนสิ้น โดยเฉพาะ Gen ใหม่

ที่เกิดมาในยุคแจ้งวัฒนะศิวิไล ก็แทบจะนึกไม่

ออกเลยด้วยซ้ำว่าแจ้งวัฒนะในอดีตมีความเป็น

มาอย่างไร ยกเว้นก็แต่รุ่นพี่ป้าน้าอา ปู่ย่าตายาย

เท่านั้น ที่ยังคงสัมผัสกลิ่นอายของแจ้งวัฒนะใน

อดีต ได้อยู่เสมอแม้ว่าวันนี้ จะมีการพัฒนาไป

มากเท่าไหร่ก็ตาม ดังนั้นวันนี้เราไปรำลึก

แจ้งวัฒนะในอดีต และไปดูกันว่า ย่านนี้มีความ

เป็นมาอย่างไร

■ ย่านแจ้งวัฒนะ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะและ

ถือเป็นถนนสายหนึ่งในอำเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่และเขตบางเขน โดย

ถนนสายนี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ

(1) ช่วงท่าเรือปากเกร็ด-ทางแยกปากเกร็ด

(2) ช่วงทางแยกปากเกร็ด-คลองประปา

(3) ช่วงคลองประปา-อนุสาวรีย์พิทักษ์

รัฐธรรมนูญ แยกหลักสี่

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

● ในอดีต ก่อนปี พ.ศ. 2500 ย่านแจ้งวัฒนะ

ตั้งแต่ช่วงที่ 1 จนถึงช่วงที่ 3 ถือเป็นย่านชานเมือง

ที่คนอยู่อาศัยน้อย ดังนั้นความเป็นชุมชนจึงน้อย

มาก และไม่มีแหล่งที่เป็นศูนย์กลางที่จะสามารถ

ดึงคนให้เข้ามาอยู่อาศัยได้

● จนกระทั่ง พ. ศ. 2516 กลุ่มบางกอกแลนด์ เริ่ม

มีแนวคิดในการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่ให้เป็น

เมืองขนาดย่อม พร้อมทั้งมีการสร้างที่อยู่อาศัย

สร้างแหล่งน้ำ และการสร้างแหล่งช้อปปิ้งเพิ่ม

มากขึ้น เริ่มมีการกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่ย่าน

ปากเกร็ด และพัฒนาเป็นเมืองทองธานี ซึ่งถือ

เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองทองธานี

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

● ในช่วงปี พ. ศ. 2539 หลังจากมีการสร้าง

เมืองทองธานีขึ้นแล้ว ก็เริ่มมีการสร้างอิมแพค

อารีน่า เมืองทองธานี เป็นสนามกีฬาในร่ม ซึ่งใน

สมัยนั้นเป็นที่ที่มีความจุมากที่สุดของ

ประเทศไทย แล้วรองรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์

ครั้งที่ 13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

● จนกระทั่งปี 2540 เกิดวิกฤต เศรษฐกิจต้มยํา

กุ้ง ส่งผลกระทบต่อเมืองทองธานีทำให้เจอวิกฤต

หนัก โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ในยุคนั้น

คนที่ซื้อบ้าน ซื้อคอนโด หรือทำโฮมออฟฟิศ และ

ทำอาคารพาณิชย์ไปแล้ว ก็ไม่สามารถรับโอน

กรรมสิทธิ์ได้ และใครที่รับโอนไปแล้ว ก็ต้องเจอ

ปัญหาผ่อนต่อไม่ไหว ทำให้ถูกทิ้งร้างหรือถูก

สถาบันการเงินยึดไป

แจ้งวัฒนะ ในอดีตก่อนจะ ศิวิไล

● ปี 2550 (ช่วงระหว่างปี 2540 ถึงปี 2550) ที่

ถึงแม้ว่า เศรษฐกิจจะลุ่มๆ ดอนๆ แต่ก็มีการ

พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ จนกระทั่ง

เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และเริ่มมีการส่งสัญญาณ

การเติบโตที่ดีขึ้น ประกอบกับภาครัฐประกาศ

ก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือที่เรารู้จักกัน

ในตอนนี้ ก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กลายเป็น

จุดเปลี่ยนที่สำคัญให้กับย่านแจ้งวัฒนะ

● ในปี 2551 นายทุนเริ่มกว้านซื้อที่ดิน จัดตั้ง

สำนักงานในพื้นที่ใกล้เคียงศูนย์ราชการ

แจ้งวัฒนะ มีตลาด หมู่บ้านจัดสรร

คอนโดมิเนียม งอกขึ้นมามากมาย ทำให้ย่านนี้

เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลปัก

ธงสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ นั่นก็คือ เซ็นทรัล

พลาซาแจ้งวัฒนะ

เรื่องราวเหล่านี้ สำหรับปัจจุบันก็คงถือเป็นเรื่อง

เล่า ที่น้อยคนนักจะได้รู้สึกหรือรู้ซึ้ง ถึงการต่อสู้

หากไม่ได้เกิดมาอยู่ในยุคนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 ที่ทำให้

ใครหลายคนต้องเจอกับจุดเปลี่ยนของชีวิต ทั้ง

ในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดี แต่ในปัจจุบันนี้ อาจจะ

กล่าวได้ว่า มีการพัฒนามากมายโดยรอบพื้นที่

แจ้งวัฒนะ ส่งผลต่ออนาคตในย่านนี้ โดยเฉพาะ

เรื่องอสังหาริมทรัพย์ ที่มีทีท่าว่า จะเป็นไปใน

ทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับนักลงทุน